Don’t gamble with death use weed, 1938. Reklama łańcuchów na koła.

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #samochody #motoryzacja #myrmekochoria