Jon Brenneis, Railton Special, Wendover, Utah, 1947

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #fotohistoria #usa #motoryzacja #myrmekochoria