Ostatnia nowelizacja Prawa o ruchu drogowym uściśliła pojęcie bezpiecznego dystansu między pojazdami, jadącymi tym samym pasem autostrady lub drogi ekspresowej. Art.19 wspomnianej ustawy precyzuje, że „[minimalny odstęp] wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę.” Jest to zapis tyleż słuszny, co kontrowersyjny.