Proces spalania automatycznie kojarzymy z powstawaniem zanieczyszczeń i dlatego też wiele środowisk (w tym politycznych) skazało już samochody spalinowe na wymarcie. Tymczasem nie powiedziały one jeszcze ostatniego słowa.